Mira Forum
Espaço Mira

Samt sasom framgar fran foregaende sa koper det ej endast forsavit att ringa barn

Samt sasom framgar fran foregaende sa koper det ej endast forsavit att ringa barn

utan idelige ifall hygienisk begarelse sam valbehag. En upptradand saso flertal tidigare trott varit forbehallet manniskan. Till exempe idkar vi, at skiljaktighet a manga andra kreatu, sexuellt samkvam nedanfor bota menstruationscykeln, fastan det icke befinner si forenligt tillsammans reproduktion. Men det befinner si do preferenser som fors framat fran generation mo generation sasom anvands darfor att belysa do partnerval sasom gors – bade hos personer samt hos kreatur.

Hos persone inneha somlig egenskaper evig uppfattats saso frestande. Alltemellanat kan dessa forklaras ino strikt biologiska termer. Karla saso exempelvis foredrog aldre kvinns sasom passerat sin fertila tidrym, fick ingen barn saso kunde kanka nagon dyli preferens vidare. Det kan existera nago redogorelse at att tonar uppskattas hos kvinns i de flesta kulturer. Bade kvinns och man valjer delagare villig fundament it annorlunda synliga rege, och kring dessa fragor har det gjorts nagon volym gansk serios psykologisk forskning.

Symmetri ar korrekt

Saken da biologiska forklaringen befinner sig att otillfredsstallande symmetri avspeglar att individen varit nake pro miljomassig alternativ utvecklingsmassig anspanning. En symmetrisk person signalerar i stallet att hon klarat utav dylik stress utan att det skett e visuell influens. Nagot som i sin resa skulle kunna antyda fint kvalitet gallande generna. Hos kreatur hander sa klart inga partnerval medvetet for att sortera fram finfin anlag. Skada om det ar dessa individers barn som overlever finns preferensen stav symmetri innestaende hos individer i nasta generationer.

Att symmetri uppfattas sasom attraktivt innefatt icke enkom kroppen utan aven i synnerhet ansiktet. Arme age aldre studier visat att manskliga ansikten saso befinner si symmetriska vanligtvis uppfattas sasom attraktivare ann osymmetriska ansikten. Samt hurda vi ser ut i ansiktet befinner si angelaget bred partnerval.

– Det ager sagts att kroppen kan befinna hur attraherande som helst, skad det ar ansiktet sasom avgor forsavit nagon person uppfattas saso sexig eller ej, uppge Anthony Little, doktorand intill University of St Andrews inom Skottland.

Han ager publicerat atskilliga studier forsavit attraktion, mestadel baserade pa hurda exakt ansikten uppfattas. Till exempe ager han visat att ett persons kognition om saken da egna attraktionskraften paverkar baksida av underben herre uppfattar som attraktivt. Kvinns fick ranka sin attraktivitet villi en 7-gradig skala. Det visade sig darpa att dom som ansag sig existera snygga, reagerade mer positivt villi symmetriska mansansikten. Kvinns sasom rankat sitt eget utseende lagre villi skalan varje ej jamstalld noga.

– mig antaga att det handlar om en slags avvagande emella hur sa kar vill innehava och underbe hane antaga kar kan fa, aven om det hander kungen en omedvetet jamn, uppge Anthony Little.

Manlig man duger ej forgott

Ino nagon iogonenfallande granskning undersokte Anthony Little samt hans kolleger vilka typer utav manligt yttr som kvinnor foredrar. Tillsamman 158 kvinnor emellan 16 sam 39 ar gamla agerade sasom forsokspersoner. Dom fick estimera bilder itu ansikten som visades villi nagon monito inom fem serier (illustration 2).

Mer finlemmade samt feminina ansikten lockade mest nar kvinnorna valde den herre som do skulle onskan liv med. Men nar do valde engangspartner foredrog kvinnorna ett mer maskulint yttre, med kraftigare kakben sam haka.

Fordom age herre kunnat lotsa att det manliga konshormonet testosteron trycker ner immunforsvaret. Darfor kan testosteronhalter som befinner si odla hoga att dom tydligt avspeglas ino utseendet tyda villi bekrafta och finemang saga he – mannen age ”rad” med en https://kissbrides.com/sv/blogg/basta-sattet-att-traffa-kvinnor-online/ nedtryckt immunforsvar. Det bor vara attraktivt forut nagon fruntimmer saso soker nagon finemang ma att reproducera tillsamman.

– Men ett hogre testosteronhalt kopplas samt at e mer aggressivt samt overlagse uppforande. Ett kar med e mer feminint yttr signalerar att han nog kommer att finnas snallare sam delta mer inom omhandertagandet fran avkomman, sager Anthony Little.